Послуги з підготовки податків у США

EN UA RU


Як влаштована податкова система в США?
Податкова система США влаштована наступним чином:
1. У США існують як федеральні, так і штатні податки. Федеральні податки стягуються урядом США, а штатні – урядами окремих штатів. У деяких штатах також є місцеві податки.
2. Федеральні податки з доходу мають прогресивну шкалу, що означає: чим вищий дохід, тим вища ставка податку.
3. Громадяни та податкові резиденти США повинні щорічно подавати податкову декларацію до IRS, в якій вказують свій дохід, податкові відрахування та кредити.
4. Основні види податків у США включають: податок на дохід (індивідуальний та корпоративний), податок на приріст капіталу, податки Social Security та Medicare, податок на спадщину, податок на подарунки, податок на нерухомість та податки на споживання (податок з продажу та акцизні податки).
5. Існують різні податкові відрахування та кредити, які можуть зменшити податкове навантаження. Відрахування зменшують оподатковуваний дохід, а кредити зменшують податок.
6. Більшість роботодавців у США утримують прибутковий податок із зарплати своїх працівників та перераховують його до IRS.
7. Самозайняті особи повинні самостійно розраховувати та сплачувати податки, включаючи податок на самозайнятість, який включає соціальні внески та медичне страхування.
8. IRS (Internal Revenue Service) - це головна податкова установа в США, яка відповідає за збирання податків та виконання податкового законодавства.


Як дізнатись, я податковий резидент чи ні?
Визначити, чи є ви податковим резидентом США, можна за допомогою наступних критеріїв:
1. Green Card Test: Якщо ви є власником Green Card (постійним резидентом США), ви вважаєтеся податковим резидентом, незалежно від того, де ви фактично живете.
2. Тест фактичного перебування (Substantial Presence Test): Для визначення вашого статусу за допомогою цього тесту рахуються дні перебування в США. Ви вважаєтеся податковим резидентом, якщо перебуваєте в США:
• Не менше 31 дня у поточному році, та
• Не менше 183 днів за останні три роки, включаючи поточний рік та два попередні роки, за формулою: усі дні перебування у поточному році + 1/3 днів перебування у попередньому році + 1/6 днів перебування в позаминулому році.
3. Винятки: Певні категорії людей, такі як дипломати, студенти та деякі бізнес-відвідувачі можуть підпадати під винятки з цих правил.


Як розрахувати податок з доходу?
Розрахунок податку на дохід у США включає наступні кроки:
1. Визначення оподатковуваного доходу:
• Підсумовування всіх джерел доходу: зарплата, доходи від самозайнятості, відсотки, дивіденди, доходи від оренди та інші.
• Вирахування допустимих витрат, таких як внески на пенсійні рахунки, професійні витрати (тільки для самозайнятих) та інші.
• Стандартне відрахування (фіксована сума) або деталізовані відрахування (перерахування конкретних витрат).
2. Застосування податкових ставок до різних діапазонів доходу.
3. Врахування податкових кредитів: на дітей, освіту, за вкладення у відновлювані джерела енергії та інші.
4. Врахування попередньо сплачених податків.
5. Розрахунок підсумкової суми податку.
• Цей розрахунок може бути досить складним.
• Спеціалізовані податкові калькулятори можуть вам трохи допомогти.
• Найкращим рішенням буде скористатися послугами професійного податкового спеціаліста (розрахунок вашого податку на дохід відбувається під час оформлення податкової декларації).


Чи потрібно мені подавати декларацію в цьому році?
Щоб визначити, чи потрібно вам подавати податкову декларацію в США, необхідно враховувати кілька факторів:
1. Рівень доходу: Якщо ваш дохід перевищує певний мінімальний поріг, який залежить від вашого віку, сімейного стану та типу доходу, вам необхідно подавати декларацію.
2. Статус платника податків: Різні правила застосовуються до різних податкових статусів, таких як самотній, сімейний подає спільно, сімейний подає окремо, глава домогосподарства та вдівець/вдова з дитиною.
3. Вік та залежні особи: Якщо ви старше 65 років або у вас є залежні особи, це може вплинути на вимоги до подачі.
4. У деяких випадках вам потрібно подавати декларацію, навіть якщо ваш дохід нижчий від порогу. Наприклад, якщо ви самозайнятий, отримали дохід від іноземних джерел, маєте право на повернення сплачених податків або маєте право на певні податкові кредити.


Чи потрібно мені подавати декларацію, якщо я працюю за формою W-2?
Якщо ви працюєте за формою W-2, це означає, що ви найманий працівник, і в більшості випадків вам необхідно подавати податкову декларацію. Ось основні аспекти:
1. Форма W-2 відображає ваш заробіток від найманої праці, а також інформацію про податкові утримання, включаючи федеральний податок на дохід, податок штату, податки на соціальне забезпечення та Medicare.
2. Поріг для подання декларації: Якщо ваш загальний дохід за рік перевищує певний мінімальний поріг, який залежить від вашого податкового статусу, віку та інших факторів, вам необхідно подати податкову декларацію.
3. Повернення податків: Навіть якщо ваш дохід нижчий за мінімальний поріг, має сенс подавати декларацію, якщо у вас були утримання із зарплати. Можливо, ви маєте право на повернення сплачених податків.
4. Податкові відрахування та кредити: Ваша декларація дозволить вам врахувати різні податкові відрахування та кредити, які можуть знизити ваше податкове навантаження або збільшити повернення податків.


Чи потрібно мені подавати декларацію, якщо я самозайнятий/працюю за формою 1099?
Якщо ви самозайнятий або працюєте за формою 1099, то в більшості випадків вам необхідно подавати податкову декларацію в США. Ось основні моменти:
1. Форми 1099-NEC і 1099-MISC використовуються для звіту про доходи, отримані в якості незалежного підрядника або фрілансера.
2. Мінімальний поріг доходу: Якщо чистий дохід від самозайнятості/за формою 1099 становить $400 або більше, вам необхідно подати декларацію.
3. Крім податку на прибуток, ви також зобов'язані сплатити податок на самозайнятість, який включає в себе внески на соціальне забезпечення та Medicare.
4. Квартальні податкові платежі необхідно вносити протягом року, щоб уникнути штрафу.
5. Ви можете списати витрати, безпосередньо пов'язані з бізнесом, наприклад, транспорт, домашній офіс, обладнання, відрядження та інші, які можуть суттєво зменшити податкову базу.


Чи потрібно дитині-утриманцю подавати власну податкову декларацію?
"Дитина-утриманець повинна подати власну податкову декларацію, якщо на 2023 рік застосовано будь-що з наведеного нижче:
1. Зароблений дохід перевищив $13,850 (заробітна плата, чайові, самозайнятість).
2. Незароблений дохід перевищив $1,250 (відсотки, дивіденди, капітальні прибутки).
3. Загальний дохід (зароблений та незароблений дохід) перевищив більше значення з:
a. $1,250 або
b. зароблений дохід (до $13,450) плюс $400.
4. Чистий прибуток від самозайнятості склав $400 або більше.
Навіть якщо дитина-утриманець не зобов'язана подавати податкову декларацію, її можна подати для отримання відшкодування утриманих податків або для отримання певних податкових кре́дитів."


Що робити, якщо я маю іноземні фінансові рахунки?
Якщо у вас є іноземні фінансові рахунки, важливо знати наступні ключові аспекти, пов'язані зі звітністю в США:
1. Якщо загальний баланс на всіх ваших іноземних рахунках у будь-який момент за календарний рік не перевищує $10,000, то при поданні декларації необхідно просто заявити про їхню наявність.
2. Якщо загальний баланс на всіх ваших іноземних фінансових рахунках у будь-який момент за календарний рік перевищує $10,000, ви повинні подати звіт про закордонні банківські та фінансові рахунки FBAR - FinCEN Report 114.
3. Якщо баланс на ваших іноземних рахунках перевищує пороги для подання звіту про міжнародні активи FATCA, необхідно також подати форму 8938. Пороги залежать від вашого сімейного стану і того, чи живете ви в США чи за кордоном.
4. Обидва ці звіти потрібні для боротьби з ухиленням від сплати податків та забезпечення прозорості фінансових рахунків. Недотримання вимог щодо звітності може призвести до серйозних штрафів та інших податкових наслідків.
5. Рекомендується проконсультуватися з податковим фахівцем, особливо якщо у вас є складні або значні іноземні активи, щоб правильно виконати всі вимоги щодо звітності та сплати податків.Що робити, якщо я маю криптовалюту?
Якщо у вас є криптовалюта (BTC, ETH, USDT, XRP, DOGE, BNB, LTC, ETC, SOL, USDC тощо), важливо знати про податкові зобов'язання та правила звітності в США:
1. Криптовалюта вважається майном для податкових цілей у США, а не валютою. Це означає, що прибуток від продажу, обміну чи використання криптовалюти для купівлі товарів та послуг оподатковується.
2. Ведіть облік усіх своїх транзакцій із криптовалютою, включаючи купівлю, продаж, обмін та будь-яке використання криптовалюти для оплати товарів та послуг. Вам знадобиться інформація про дату транзакції, вартість криптовалюти в момент транзакції та прибуток або збиток від кожної транзакції.
3. Прибуток чи збиток розраховується як різниця між ціною придбання (базовою вартістю) та ціною продажу чи обміну криптовалюти.
4. Усі доходи від транзакцій із криптовалютою мають бути зазначені у вашій податковій декларації.
6. Зберігайте всю документацію, пов'язану з транзакціями з криптовалютою, для підтвердження податкових розрахунків у разі аудиту.


Чи потрібно сплачувати податки щокварталу?
Вам необхідно вносити розрахункові податкові платежі щокварталу, якщо ви не бажаєте платити пеню і є:
1. Самозайнятим: ведете бізнес як фрілансер, незалежний підрядник або володієте невеликим бізнесом і не маєте податкових утримань із зарплати.
2. Особою з іншими джерелами доходу: у вас є значний дохід, який не підлягає податковому утриманню, наприклад, дохід від інвестицій, оренди, прибуток від продажу акцій чи нерухомості.
3. Попередні податкові платежі розраховуються на основі вашого очікуваного доходу, відрахувань та кредитів на поточний податковий рік. Вам знадобиться оцінити суму, яку ви повинні сплатити за рік, і розділити цю суму на чотири платежі.
4. Щоквартальні податкові платежі сплачуються у чотири строки: 15 квітня, 15 червня, 15 вересня та 15 січня наступного року.


Кому немає необхідності сплачувати податки щокварталу?
Вам не знадобиться сплачувати податки щокварталу, якщо:
1. Ви найманий працівник із утриманням податків із зарплати та ваша зарплата є єдиним джерелом доходу.
2. Утримання із вашої зарплати чи податкові кредити практично повністю покривають ваше податкове зобов'язання за рік.
3. Ви пенсіонер чи одержувач соціального забезпечення, у якого податок утримується з пенсії чи соціальних виплат.
4. Ваше податкове зобов'язання протягом року становить менше $1,000.
5. У попередньому податковому році ви не мали податкового зобов'язання.
6. Ви подаєте декларацію вперше.


Чи оподатковуються соціальні виплати?
У більшості випадків державна соціальна допомога не оподатковується. Але:
1. Якщо загальний дохід людини перевищує певні межі, частина Social Security Benefits може оподатковуватись.
2. Допомога з безробіття оподатковується федеральним податком з доходу. Деякі штати також можуть оподатковувати цю допомогу.


Чи маю я право на податковий кредит на дитину?
Child Tax Credit надається платникам податків, які мають дітей-утриманців, які відповідають певним критеріям:
1. Дитина має бути молодшою за 17 років на кінець податкового року.
2. Дитина повинна мати SSN із дозволом на роботу.
3. Дитина має бути вашим утриманцем, що означає, що вона живе з вами більше половини року і ви забезпечуєте її фінансово більш ніж на 50%.
4. Вся сім'я має бути податковим резидентом США.
5. Існує обмеження максимальної суми доходу батьків.


Що таке Dual-Status?
Dual-Status це податковий статус людини, яка протягом одного податкового року є як резидентом, так і нерезидентом США. Це зазвичай відбувається у роки переїзду до країни чи від'їзду. Далі ключові аспекти:
1. Частина року як нерезидент: На початку або наприкінці року ви не відповідаєте критеріям податкового резидентства за Green Card Test або Substantial Presence Test.
2. Частина року як резидент: В іншу частину року ви відповідаєте одному з цих критеріїв і вважаєтеся податковим резидентом США.
3. У рік, коли ви маєте Dual-Status, вам, можливо, доведеться подавати дві окремі податкові декларації: одну як нерезидент (форма 1040-NR) та іншу як резидент (форма 1040), кожна з яких охоплює відповідний період.
4. Є обмеження на відрахування, кредити, сімейний статус.


Що таке "Вибір першого року"?
Опція "Choosing Resident Alien Status" дає можливість особі, яка протягом одного податкового року в США має статус як резидента, так і нерезидента, обрати статус резидента за весь рік. Цей вибір є доступним, якщо до кінця року особа стає резидентом США і перебуває у шлюбі з громадянином або резидентом США. Подружжя має погодитися на цей вибір разом.


Якщо в мене складний кейс, я маю звернутися до CPA?
• CPA (Certified Public Accountant) - це спеціаліст широкого профілю, який може допомогти, якщо вам потрібен детальний фінансовий аналіз або консультації з бухгалтерського обліку.
• EA - вирішує податкові питання, готує декларації будь-якої складності та займається представництвом перед IRS. Enrolled Agent - це найвища сходинка в податковій сфері.
• Акредитований/зареєстрований/кваліфікований податковий фахівець також може вирішити ваше питання, якщо має досвід роботи з подібними податковими ситуаціями.


Як підготуватися до подання податкової декларації?
"Зберіть документи/інформацію для всіх членів вашої родини:
• Social Security Cards/ITIN, водійські права/посвідчення особи.
• Дати народження, поточні адреси, візи, дати міграцій.
• Форми W-2 від усіх роботодавців.
• Усі отримані форми 1099 та W-2 G.
• Форми 1098 та 1095.
• Звіти про доходи, відсотки, криптовалюту.
• Бізнес витрати за категоріями, бізнес милі та милі за рік, якщо ви самозайнятий.
• Усю інформацію про закордонні рахунки, компанії та доходи.
• Податкова декларація за попередній рік, якщо є.
• Для всіх дітей-утриманців: шкільні документи та медичні записи з ім'ям та адресою дитини.
• Якщо діти відвідували дитячий садок, групу продовженого дня або няню, лист від того, хто надає послугу, що містить EIN/SSN, назву/ім'я, адресу та сплачену суму для кожної дитини окремо.
• Сплачені податки на нерухомість, на продаж автівки.
• Номер банківського рахунку для можливого повернення.Яка вартість заповнення податкової декларації?

Вартість заповнення декларації залежить від багатьох факторів, таких як: доходи (вам можуть бути доступні різні відрахування), види бізнесу, інвестиції, іноземні рахунки та підприємства, діти, навчання, субсидії, податковий статус та багатьох інших.
Все це впливає на кількість податкових форм, які необхідно оформити та подати до IRS. Ми можемо оцінити вартість заповнення та подачі Вашої декларації за наявності конкретних даних. Ми рекомендуємо надіслати нам усі документи або заповнити анкету, для можливості оцінити вартість оформлення. Орієнтовно ціна простого кейсу від $250, середнього від $500, складного від $1,000.


Ціна, яку ви порахуєте, включає податок, який потрібно сплатити?
Вартість оформлення та подання податкової декларації не дорівнює і не включає суму податків, які потрібно сплатити в IRS.


Тож яку суму податків я маю сплатити?
Щоб порахувати суму податків до сплати, необхідно пройти весь процес заповнення податкової декларації. Прикинути на око не вийде.


Як подати декларацію на повернення податків?
Спеціальної декларації для повернення податків не існує. Повернення може відбутися, при поданні стандартної декларації, у разі переплати вами податків протягом року чи отримання податкового кре́диту.


Як і чому я можу довірити податковому спеціалісту свої особисті дані, фінансову інформацію та SSN / ITIN?
Кожен легітимний податковий спеціаліст перед тим, як отримати дозвіл від IRS на свою діяльність:
• проходить верифікацію особи з відбитками пальців;
• проходить спеціалізоване навчання, у тому числі як конфіденційно та безпечно зберігати, та обробляти персональні дані;
• вивчає етичні стандарти, закони та нормативи та підписує відповідні угоди, що підтверджують його зобов'язання відповідати всім правилам;
• інформується про адміністративну, цивільну та кримінальну відповідальність;
• складає іспити.
Після цього фахівець отримує номери EFIN, PTIN, CRTP, що підтверджують його акредитацію. Якщо ви можете знайти вашого податкового спеціаліста на сайті IRS – так, ви можете йому довіряти.
Крім того, лише наявність усіх персональних та фінансових даних дає змогу податковому фахівцеві оформити вашу податкову декларацію.